9-palli – “Üheksa palli” mängitakse löögikuuli (valge) ja kuulidega nummerdatud 1-9. Iga löögiga peab esimesena puudutama väikseima numbriga kuuli. Võidab see, kes lööb üheksanda kuuli õige löögiga auku.

Kuulid asetatakse mängu alguses rombikujuliselt nii, et esimene kuul on laua alumise otsa keskpunktis, üheksas kuul rombi keskel ning ülejäänud kuulid suvalises järjekorras. Löögikuul lüüakse mängu suvalisest kohast otsajoone tagant.

Mängija, kes lööb vahetult peale avalööki, võib löögikuuli “välja mängida” (push-out), eesmärgiga löögikuul mängu jätkamiseks paremale positsioonile liigutada. Väljamängimisel ei pea löögikuul ühtegi kuuli ega portet puudutama, ülejäänud reeglid vigade kohta kehtivad. Mängija peab enne väljamängimist oma kavatsusest kõva häälega teatama, vastasel juhul loetakse lööki tavaliseks löögiks. Väljamängimisel auku löödud augukuulid ei loe, kuid jäävad auku (v.a. 9-s kuul, mis asetatakse lauale tagasi). Peale vigast avalööki välja mängida ei saa.

Vea sooritamisel on vastasmängijal käsipall, peale mida ta võib asetada valge kuuli mistahes sobivasse kohta laual ning ka siin mängus peab peale kuulide kontakti vähemalt üks kuul puudutama seina.

Kui mängija teeb ühe mängu jooksul kolm järjestikust viga kolme üksteisele järgneva löögikorra ajal, suutmata teha vahele ühtegi reeglitele vastavat lööki, kaotab ta mängu. Vastane peab kahe järjestikuse veaga mängijat enne kolmandat lööki hoiatama. Kui enne kolmanda vea tegemist mängijat ei hoiatata ning ta vea teeb, ei loeta seda kolmandaks veaks, vaid arvestatakse endiselt, et mängija on kahe veaga.

Mängu võidab see, kes lööb 9nda kuuli auku.